Studsgade 16,
DK 8000 Aarhus C
info@norbec.dk
+45 21 80 55 00

1

Arkitektur & Retail


Vi er arkitekter med 10 års erfaring indenfor udvikling og eksekvering af butikskoncepter.

Vi hjælper vores kunder overskueligt og effektivt igennem udviklingsprocessen fra ide til færdig bygget butik.

Vi varetager i høj grad kundens interesser, så det endelige resultat står mål med de ønskede designtanker.

2

Design & konceptudvikling


Vi prioriterer formgivning i et kreativt valg af de nyeste materialer, farver og trends med tanke for bæredygtighed.


Samtidig er vi meget bevidste omkring det kommercielle aspekt i vores indretnings- og inventarløsninger. Inventarets funktionalitet vægtes på højde med formgivningen, for en optimal løsning for både kunder og personale.

3

Butiksindretning


Ud fra en given lokation, skabes et

konkret indretningsforslag.

Vi udarbejder de påkrævede plantegninger, såsom indretningsplaner, lysplaner og byggetegninger.

På den måde leveres en samlet pakke der giver overblik både internt i virksomheden og eksternt for leverandører og håndværkere.


4

Teknisk dokumentation


Teknisk dokumentation er grundlaget for

hele produktionen af butiksinventaret.

En detaljeret beskrivelse af alle

dimensioner, detaljer og overflader.


I modsætningen til mange andre

designvirksomheder, udarbejder vi selv den tekniske dokumentation på alt inventaret.

Det skaber en effektiv proces og samtidig en høj kvalitet og finish på det endelige resultat.

5

Prototyper & serieproduktion


Inden påbegyndelse af serieproduktion går vi aktivt ind i dialogen med producenterne.

Der udarbejdes altid en prototype for at afstemme designet med kunden.

Det er vores ambition at prototypen altid er 100% funktionsdygtig og kan indgå i en egentlig produktion.

6

Projektledelse & montage


Vi kan styre hele processen fra første

designskitse til færdigmonteret butik.

I tæt samarbejde med professionelle

butiksmontører kan vi varetage projektledelse og montage i både Danmark og udlandet.

Norbec ApS

Studsgade 16, 8000 Aarhus C

+45 21 80 55 00

info@norbec.dk